camera online

Megapixels

Wat zijn megapixels?

In de wereld van het digitale beeld is de ‘pixel’, de ‘pel’, of het ‘picture element’ (P of Px) een fysisch punt in een raster. Als dusdanig is de pixel het kleinste te onderscheiden deel van het beeld en het kleinste, controleerbare element van een beeldscherm. Het woord op zich is dan ook een samentrekking van de woorden ‘pix’ (van ‘pictures’) en ‘el’ (van ‘element’).

De plaats van een pixel wordt uitgedrukt met de coördinaten die de pixel heeft in het tweedimensionale beeldraster. Pixels worden dan ook vaak uitgebeeld als een punt (dot) of een vierkant (square). Elke pixel is uiteindelijk een sample van het originele beeld. Hoe meer samples het scherm van dit beeld kan verwerken, hoe accurater de representatie van het beeld wordt. Doorgaans wordt deze ‘scherpte’ uitgedrukt als ‘resolutie’. Dit is het aantal pixels dat het scherm of de afbeelding per inch of millimeter kan verwerken.

Aangezien dit aantal in digitale tijden al snel oploopt, gebruikt men voor digitale camera’s vaak een veelvoud van de pixel om de resolutie aan te duiden. Daarom spreekt men doorgaans niet zozeer van pixels, maar van megapixels (MP of Mpx). De megapixel staat gelijk aan één miljoen pixels. Om het aantal megapixels van een camera te kennen moet het aantal horizontale rasterlijnen vermenigvuldigd worden met het aantal verticale rasterlijnen van het scherm / de afbeelding. Gesteld dus dat de camera in kwestie foto’s van 1280 x 960 pixels genereert, dan is er sprake van een camera met 1,3 megapixels.