camera online

Brandpuntsafstand

Wat is brandpuntsafstand?

De brandpuntsafstand van een optisch systeem is de maat waarmee aangeduid wordt hoe sterk het systeem licht converteert of divergeert. Voor een systeem in confrontatie met lucht is de brandpuntsafstand uiteindelijk de afstand waarmee samenvallende stralen in focus kunnen worden gebracht. Het is als dusdanig de regel dat een systeem met een kortere afstand optisch ‘sterker’ is dan een systeem met een langere afstand. Dit komt omdat het erin slaagt de lichtstralen sneller te buigen en het beeld zo sneller in focus te brengen.

Bij fotografie is het bovendien meestal zo dat het onderwerp zich oorspronkelijk (oneindig) veraf bevindt – zoals bij alle vormen van telescopie. Daarom leidt een lage optische kracht ook tot een grotere uitvergroting en een nauwer viewpoint; terwijl een grote optische kracht net geassocieerd wordt met een zo wijd mogelijk viewpoint. Tegelijk is een grote optische kracht toch ook interessant voor de omgekeerde beweging, zoals die bij microscopen is terug te vinden. Instrumenten met een grote optische kracht kunnen het subject immers dichter naar het centrum van de projectie brengen.

De brandpuntsafstand (f) van een cameralens wordt meestal uitgedrukt in millimeters (mm). Er bestaan ook nog steeds oudere types van lenzen waarbij de afstand in centimeters (cm) of inches (“) wordt uitgedrukt. Door de populariteit van de standaardafstand van 35 mm, wordt de camera/lens-combinatie vaak omschreven als een equivalent van deze afstand. Met name bij digitale camera’s is dit veelvoorkomend. Zij gebruiken immers vaak sensoren die kleiner zijn dan 35 mm film. Relatief gezien behoeven zij dus meer optische kracht om een soortgelijk, breed viewpoint te bereiken. Dit fenomeen staat ook bekend als de ‘crop factor’.